Skip to main content
 • Mindfulness en zelfompassie in je leven


  Zelfcompassie

Wat is zelfcompassie?

In dit artikel vertellen we je meer over zelfcompassie, empathie en mindfulness. Én kan je 3 geleide compassiemeditaties beluisteren.

Compassie hebben. Wat is dat eigenlijk? Het gaat vaak om compassie hebben met een ander. En dat kan dus ook met jezelf. En sterker nog, compassie hebben begint bij jezelf. Oefenen met zelfcompassie leert je dat wat er is, er mag zijn. Leuk of niet leuk. Geen drama. Maar aanschouwen. Verbinden, koesteren, voelen.

Zelfcompassie kan je oefenen, trainen Ja echt. Mildheid, vriendelijkheid en mindfulness zijn de ingrediënten en het levert je nog wat op ook. Zelfcompassie verhoogt je veerkracht, optimisme, welbevinden en empathie en gaat samen met een betere gezondheid.

Compassie of mededogen wordt ook wel gedefinieerd als het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden.

Compassie komt wanneer liefde pijn ontmoet. Compassie krijgt haar verdieping in gelijkmoedigheid. Hierbij staan we ook stil bij het komen en gaan van de dingen en de verkramping met gevoelens zoals frustratie en verdriet die daar dikwijls mee gepaard gaat. We eindigen met gedeelde vreugde, die je toelaat de schoonheid en vreugde van het leven alle plaats te geven in je hart en je leven.

Heel belangrijk om weten is dat compassie iets anders is dan medelijden, dat vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit. Compassie vraagt om moed en ruimhartigheid, zowel naar jezelf als naar anderen toe. Met de beoefening ontwikkel je een gezonde relatie met jezelf en meer empathie en openheid naar anderen toe. Zelfcompassie is een verdieping van de mindfulness.

Aandacht hebben voor je hart(kwaliteiten), openen van je hart, leren luisteren en leren leven vanuit je hart zijn de thema's van heartfulness.

Het beëindigen van smart betekent het begin van compassie

Boeddha

Zelfcompassie oefeningen: 3 meditaties

Zelfcompassie is lief zijn voor jezelf

Hartverbinding en zelfliefde

(David Dewulf - De weg van zelfcompassie)
7 minuten
Hartmeditatie zelfcompassie

Hartmeditatie

Duur 5,5 minuten
Een veilige rustige haven compassie meditatie

Een veilige rustige haven

Duur 17 minuten

Hoe ontwikkel je compassie?

Het helpt om bij het beoefenen van mindfulness en vriendelijke houding naar jezelf en je ervaring te hebben. Mildheid kan helpen, zeker als je het moeilijk hebt en je bijvoorbeeld boosheid, angst of verdriet tegenkomt.
Soms helpt het om je voor te stellen dat je een klein kind iets aan het leren bent. De beste manier om het kind iets te leren is met een zachte, vriendelijke houding. Misschien is het nodig om hetzelfde duizenden keren opnieuw te horen en duizenden keren opnieuw in hetzelfde patroon te vallen. Je hoeft het jezelf niet kwalijk te nemen. Misschien kun je er zelfs om glimlachen. Met het oefenen van een vriendelijke houding ontwikkel je langzaam meer compassie voor jezelf maar ook voor de mensen om je heen.

Wat is heartfulness en compassie?

Bij SeeTrue geven we ook compassietrainingen. Dat waar je hart meedoet. Heartfulness. Je hart laten spreken. Voelen in je hart wat is.

Bij een compassie/heartfulness training krijgt je inzicht in je emoties, de emotie-regulatiesystemen en het belang van je emoties voor je welzijn.
De basis is altijd mindful, zonder oordeel in het hier en nu, kijken naar jezelf. Je leert om te gaan met je innerlijke criticus en je ontdekt hoe je kan groeien uit moeilijkheden. Je kunt de wijsheid van de modder en de lotus toepassen!

Andere thema's bij compassie en heartfulness:

 • Je ontdekt hoe je jezelf kan ondersteunen en je staat stil bij je waarden als kompas.
 • Vergeven, ook wat je onvergefelijk vindt, en eindelijk die balast loslaten! Je maakt ruimte voor vreugde, geluk en liefde.

De 8 kwaliteiten die samen de essentie van ‘heartfulness’ vormen

 • liefdevolle vriendelijkheid
 • compassie
 • gelijkmoedigheid
 • gedeelde vreugde
 • compassievol optimisme
 • dankbaarheid
 • vergeving
 • waardegericht leven.
Basisopleiding tot compassietrainer - MBST (Mindfulness Based Self-compassion Training)
Tip

Basisopleiding tot compassietrainer - MBST (Mindfulness Based Self-compassion Training)

Wil jij mensen helpen in hun verdere zoektocht en persoonlijke ontwikkeling en hen als individu laten openbloeien? SeeTrue biedt jou de mogelijkheid aan om coach te worden in Compassie.
De training MBST (Mindfulness Based Self-compassion Training), vol oefeningen en meditaties, leert om dieper geluk te ontdekken en om te gaan met de stormen van het leven.

Interview met David Dewulf over zelfcompassie

"Zelfcompassie is kunnen accepteren dat we allemaal wel eens foutje maken"

Oefening in zelfcompassie: compassie-dagboek

Probeer een week (of langer als je wilt) een dagelijks dagboek bij te houden over zelfcompassie. Een dagboek bijhouden is een effectieve manier om emoties te uiten en het blijkt zowel het mentale als het fysieke welzijn te verbeteren. Kies een vast moment van de dag om je compassie-dagboek bij te houden. Bijvoorbeeld elke avond. Kijk terug op de dag. Voel de dankbaarheid en kijk terug op de belangrijke gebeurtenissen en gevolens van die dag.

Schrijf in je dagboek alles op waar je je slecht over voelde, alles waarvoor je jezelf veroordeelde of elke moeilijke ervaring die je pijn deed.

Schrijf op hoe je je voelde: verdrietig, beschaamd, bang, gestrest, enzovoort. Probeer tijdens het schrijven uw ervaring te accepteren en niet te oordelen, deze niet te kleineren of overdreven dramatisch te maken. (Bijvoorbeeld: "Ik was gefrustreerd omdat ze zo traag was. Ik werd boos, reageerde overdreven en voelde me daarna dom.")

Schrijf op op welke manieren je ervaring verband hield met de grotere menselijke ervaring. Dit kan inhouden dat je erkent dat mens zijn betekent dat je onvolmaakt bent, en dat alle mensen dit soort pijnlijke ervaringen hebben. ("Iedereen reageert wel eens overdreven, het is maar een mens.") Misschien wil je ook nadenken over de verschillende oorzaken en omstandigheden die ten grondslag liggen aan de pijnlijke gebeurtenis. ("Mijn frustratie werd verergerd door het feit dat ik te laat was voor mijn doktersafspraak in de stad en er die dag veel verkeer was. Als de omstandigheden anders waren geweest, zou mijn reactie waarschijnlijk anders zijn geweest.")

Zelfcompassie

Schrijf voor jezelf vriendelijke, begripvolle woorden van troost. Laat jezelf weten dat je om jezelf geeft, op een zachte, geruststellende toon.
Het oefenen van de drie componenten van zelfcompassie met deze schrijfoefening zal helpen om je gedachten en emoties te ordenen. Als je regelmatig een dagboek bijhoudt, zal je zelfcompassie-beoefening nog sterker worden en gemakkelijker in het dagelijks leven vertalen.

Oefening in zelfcompassie: compassie-dagboek

Het 6 minuten dagboek

Een boek dat je leven zal veranderen

In dit invulboek stelt bestsellerauteur Dominik Spenst je de juiste vragen op het juiste moment. Na een gedegen uitleg over de principes van positieve psychologie, nodigt Dominik je in dit journal uit om over je dag na te denken, van schrijven een gewoonte te maken en positief op jezelf en je dag te reflecteren. En bomvol quotes van Tony Robbins tot Oprah, van William Shakespeare tot Agatha Christie. Je ontdekt waar je gelukkig van wordt en zo ontstaan er vanzelf positieve gedachtes en nieuwe positieve gewoontes. Ter afsluiting van een week volgen er vragen als: Welk compliment had het meeste effect op jou? Wat zou je meteen gaan doen als je niet bang was om fouten te maken? Na elke maand is er een korte check hoe je je voelt over zaken als: humeur, dankbaarheid, vrienden, familie; of je ontspannen bent, gezond, creatief. Na een jaar blik je terug en zie je het resultaat: je bent gegarandeerd gelukkiger. En het mooie is: het kost je maar 6 minuten per dag!

Wat levert meer zelfcompassie je op?

 • Zelfcompassie heeft een positieve invloed op je motivatie en je gedrag.
 • Zelfcompassie helpt je om gezonder te leven, zoals stoppen met roken, gezond eten en meer bewegen;
 • Zelfcompassie is een belangrijke factor om depressie te voorkomen en aan te pakken.
 • Dankzij zelfcompassie ben je meer gemotiveerd om een persoonlijk zwak punt aan te pakken en te verbeteren.
 • En dankzij zelfcompassie ben je meer gemotiveerd om een recent conflict of situatie waarin je moreel niet correct gehandeld hebt, opnieuw goed te maken en om zulke situaties in de toekomst meer te vermijden.
 • Je hebt met compassie meer vertrouwen en geloof dat je persoonlijke minpunten en zwakheden kan verbeteren.
 • Je vergelijkt jezelf meer met mensen die je beter acht dan jezelf op een manier dat het je motivatie om zelf te groeien en te verbeteren, versterkt.

Bron: Heartul leven. Mindful werken. David Dewulf

Compassie vraagt moed

Elizabeth Gilbert (Eat, Pray Love) vertelt over compassie op deze geweldige Ted talk.

Op 32 minuten: There's such a thing, too, that I just want to touch on if I can, for a minute, about empathetic overload and empathetic meltdown. We're taught that empathy is a good thing. I would suggest that in a case this traumatic, what you want to talk about replacing empathy with is compassion, and the difference is extremely important. So compassion means "I'm actually not suffering right now, you are, I see your suffering, and I want to help you." That's what compassion is. Empathy is "You're suffering, and now I'm suffering because you're suffering." So now we have two people suffering and nobody who can serve, and nobody who can be of help, and if you knew how your empathetic suffering actually makes you into another patient who needs assistance, you would be more willing to dip into compassion. And what underlies compassion is the virtual courage, the courage to be able to sit with and witness somebody else's pain without inhabiting it yourself so much that you become another person who is suffering and now, there are no helpers. And it takes an enormous amount of courage to be able to watch that without diving into it and joining it and becoming sick yourself.

Het verschil tussen empathie en sympathie

Have the courage to follow your heart and intuition

'Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition'.

Steve Jobs

Lees en ervaar zelfcompassie: boeken en literatuur

Zelfcompassie in training en therapie

Een bron van veerkracht en geluk- David Dewulf

Wetenschappelijk onderzoek toont hoe zelfcompassie je veerkracht, optimisme, welbevinden en empathie verhoogt en samengaat met een betere gezondheid.

In dit praktische boek gaat mindfulness-expert David Dewulf eerst in op: wat is compassie en wat kun je doen om je compassievolle veerkracht te versterken? Compassievermoeidheid, compassiecollaps en tal van tips en oefeningen komen aan bod. Hij beschrijft verder stap voor stap de ervaringsgerichte 8-weekse Mindfulness Based Self-compassion Training (MBST).

Zelfcompassie in training en therapie

De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

Rust vinden in een drukke wereld - Haemin Sunim

"Als we aardiger worden voor onszelf, kunnen we aardiger worden voor de wereld.' Haemin Sunim
 
De inzichten en adviezen van de Koreaanse boeddhistische monnik Haemin Sunim uit de bestseller Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt gingen over rust. In dit nieuwe boek heeft Sunim het over liefde, compassie en vergeving. Hij benadrukt dat niemand perfect is, maar dat het juist daarom belangrijk is om liefdevol en mild te zijn voor jezelf en anderen. Want als je vriendelijker bent naar jezelf, kun je ook vriendelijker zijn naar de wereld en krijg je zelfvertrouwen om je bezig te houden met dat wat je echt gelukkig maakt.

Sunim geeft inzicht in verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. Met veel prachtige, kleurrijke illustraties zal Houden van dingen die niet perfect zijn zowel je ogen als je hart aanspreken. Het biedt troost, aanmoediging en wijsheid en helpt je jezelf, je leven en iedereen daarin lief te hebben.
Zelfcompassie in training en therapie

Zelfcompassie

stop jezelf te veroordelen - Kristin Neff

Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Maar compassie hebben met jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte psychologe en boeddhist Kristin Neff na haar pogingen om los te komen van de problematische relatie met haar vader. Steeds weer belandde ze bij verkeerde mannen en in relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat ze besefte dat ze pas liefde kon geven als ze zichzelf liefhad.

Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te oordelen.

Compassie...

Verbinden - koesteren - voelen - je hart openen - mildheid betrachten